the Dyke
the Professional
the Community
the Ecologist
the Next Generation
the Smart City
the Innovator

the Dyke is een multimediaproject over de toekomst van Nederland. Van Makkum tot Amsterdam en Tzum werken grote en kleine wereldverbeteraars aan oplossingen voor de toekomst. Op het gebied van veiligheid, energie, economie en ecologie. En al die verhalen beginnen bij the Dyke.

Skip intro